โจ๊ะ สมเกียรติ

ตัวเตี้ย ขี้หิว ขี้บ่น เป็นคนน่าถีบ
และน่าจีบในเวลาเดียวกัน

0 โหวต

* โหวตให้กับคอมเมเดี้ยนนี้เป็นคนแรก

SKILL

Stand-Up Comedy

43

สมเกียรติ เมธาพฤทษ์

กรุงเทพมหานคร

WEIGHT : 

75

155

HEIGHT : 

STAND-UP VIDEOS

ประชาธิปไตย คือการออกเสียงของคนส่วนใหญ่ จริงหรอ

โจ๊ะ สมเกียรติ

Duration: 

13 นาที

SHOW

สภากาแฟ

The Circus Studio

Organized by

ยืนเดี่ยว

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562