top of page

แอล ไฟเลี้ยว

ชีวิตจริงยิ่งกว่าคอมเมดี้ การันตีทุกความเรียล โดนจริง เจ็บจริง เล่าจริง นอกจากหน้าตาจะอาภัพแล้ว ชีวิตจริงก็ยิ่งอาภัพด้วย เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก "แอล ไฟเลี้ยว" ที่จะมาเล่าเรื่องตลกที่บอกได้เลยว่า คิด แต่ไม่ถึง!!

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ null เต็ม 5

0 โหวต

* โหวตให้กับคอมเมเดี้ยนนี้เป็นคนแรก

SKILL

Stand-Up Comedy, Actor

23

ณัฏฐ์พัชร์ เทอดธนกาญจน์

กรุงเทพมหานคร

WEIGHT : 

100

168

HEIGHT : 

STAND-UP VIDEOS

ประสบการณ์ เสียว จนขาหัก : ยืนเดียว "ครั้งแรก

แอล ไฟเลี้ยว

Duration: 

6 นาที

SHOW

ครั้งแรก First Time Celebration

SF Word Cinema CTW

Organized by

ยืนเดี่ยว

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

bottom of page